Alla produkter

ImageGear

Document Imaging Developer Toolkit ImageGear är en multi-plattform, flerspråkigt verktygssats för dokumentbildsutveckling som uppfyller alla dina behov för bildbehandling för applikationer. 

DecisionTools Suite

Palisades Decision Tools Suite är en komplett samling av risk- och analysverktyg.

@RISK

@RISK är ett riskanalysverktyg baserat på Monte Carlo simulering som visar möjliga utfall i ditt Microsoft Excel blad och som talar om sannolikheten att de händer. Produkter A-Ö


Absoft

Absoft Pro för Windows
Absoft Pro Fortran för MAC OS Intel
Absoft Pro Fortran för Linux
IMSL kombinationspaket
HMPP

Accusoft

Barcode
Compressing
DICOM
Forms Processing
Full Page OCR
Image Processing
Mobile
PDF
Scanning
Video
Viewing
Web

Minitab

Minitab
Quality Companion
Quality Trainer

Palisade

Decision Tools Suite
@RISK
Precision Tree
TopRank
NeuralTools
StatTools
Evolover

RiskOptimizerriv