På gång

Senaste blogginlägg 

Bli först att läsa våra nyheter!
 Nya produkter, versioner, events och annat på gång...


Inflation är ett mått på hur snabbt priserna på produkter och tjänster ökar. Eftersom värdet på en valuta blir lägre i takt med prisökningen (man får mindre för en dollar, euro eller yen idag än vad man fick igår) skapar inflation en oro. Inflation uppstår av flera anledningar. Den kan tex uppstå när det råder brist på tillgång eller ökad...

Inflation är ett mått på hur snabbt priserna på produkter och tjänster ökar. Eftersom värdet på en valuta blir lägre i takt med prisökningen (man får mindre för en dollar, euro eller yen idag än vad man fick igår) skapar inflation en oro. Inflation uppstår av flera anledningar. Den kan tex uppstå när det råder brist på tillgång eller ökad...

Som med de flesta problemlösningar krävs det en genomtänkt process med några få steg för att kunna optimera sitt lager. För att förhindra uppkomsten av restorders är det enklaste sättet naturligtvis att alltid ha mycket lager till hands, men om lagret inte är väl optimerat kan även det innebära konsekvenser. Genom att överproducera och upprätthålla...

När det kommer till att lösa ett problem vill organisationer så snabbt som möjligt hitta grundorsaken till problemet. De vill också se till att de så snabbt som möjligt hittar den mest effektiva lösningen på det specifika problemet, se till att lösningen implementeras fullt ut och upprätthålls i framtiden så att problemet inte återuppstår. Det...

Bli först att läsa våra nyheter!