Om Norsys Technology AB

Vi tillhandahåller ledande programvara 

Norsys Technology AB erbjuder marknadsledande programvara, verktyg och lösningar som förenklar och effektiviserar. Analyser, komplicerade beräkningar och utveckling blir lättare att göra, förstå och presentera. Våra produkter är noga utvalda och är de främsta på marknaden inom respektive område.

Vikten av att grunda beslut på analys av data som finns tillgänglig och att man också kan lita på analysen är grunden till framgång och Business Excellence i slutändan. Dessutom ökar mängden data som vi har tillgång till och det göra att de verktyg som vi använder också klarar av de nya förutsättningarna. Våra leverantörer som vi samarbetar med ligger i framkant för att följa med i utvecklingen. 

Vi erbjuder våra kunder support, service och utbildning. För mer information se respektive produkt.