Minitab® Statistical Software.

Bättre, Snabbare, Lättare och nu Varsomhelstifrån
Bättre, Snabbare, Lättare och nu Varsomhelstifrån

Ett kraftfullt Statistikverktyg från Minitab®

Förutspå. Visualisera, analysera och utnyttja kraften som din data erbjuder, för att hitta lösningar på er svåraste affärsutmaningar. 

Nu varsomhelst ifrån - erbjuds också som molntjänst med tillgång från webbläsaren. 

Ladda gärna ner broschyren för mer information:  

Använd kraften som finns i er data

Data finns idag överallt, men utnyttjar du verkligen din data fullt ut? Minitab Statistical Software kan titta på aktuell och historisk data för att hitta trender och förutsäga mönster, avslöja dolda relationer mellan variabler, visualisera datainteraktioner och identifiera viktiga faktorer för att hitta lösningar och svar på de tuffaste utmaningarna. Visualisering är bra, men koppla ihop dem med analys för att göra dem ännu bättre. Utnyttja kraften i statistik och dataanalys möjligheterna är oändlig.

Upptäck

Oavsett statistisk bakgrund kan Minitab ge alla delar av en organisation möjlighet att förutsäga bättre resultat, designa bättre produkter och förbättra processer för att generera högre intäkter och sänka kostnaderna. Endast Minitab erbjuder ett unikt, integrerat tillvägagångssätt genom att tillhandahålla programvara och tjänster som driver affärsekonomi nu och var som helst tack vare molnet.Viktiga statistiska tester inkluderar t-tester, en och två proportioner, normalitetstest, chi-kvadrat och ekvivalensprov.

Förutspå

Få tillgång till modern dataanalys och utforska dina data än mer med vår avancerade analys och öppen källkodsintegration. Förutsäg och jämför alternativ och prognostisera era affärer enkelt med hjälp av Minitabs revolutionerande maskininlärningstekniker; Classification and Regression Trees (CART®) or TreeNet® and Random Forests®, now available in Minitab's Predictive Analytics Module.

Uppnå

Att se är att tro. Att visualisera kan hjälpa till att kommunicera dina resultat och prestationer genom spridningsdiagram, bubbeldiagram, rutor, prickdiagram, histogram, värmekartor, diagram, tidsserier och mer. Grafer uppdateras automatiskt när data ändras. Webbappen möjliggör samarbete i realtid och att säkert kunna dela analyser med blixtens hastighet. 

Behöver du hjälp att komma igång med Minitab? 

- Välj Minitab Education Hub som innehåller Quality Trainer 

Quick Start Guide är kostnadsfri och är en introduktion till grundläggande funktioner och navigering i Minitab Statistical Software. Quick Start guide hjälper dig att komma igång.  Allt från att importera data, sortera och ordna data,  visualisera och analysera dina resultat.


Quality Trainer innehåller animerade lektioner, quizzes och praktiska övningar som hjälper dig att öva, förstå och lära dig statistik på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Obs! Quality Trainer säljs separat.

Upptäck & Utforska

Beskrivande och Inferentiell statistik

Statistik som är lätt att använda även om erfarenheten av statistisk är begränsad. Identifiera enkelt fördelningar, korrelationer, utjämnare och saknade värden. Viktiga statistiska tester inkluderar: parat t-test, one and two proportion test, , normality test, chi-square test, icke parametriska test.

Prediktiv analys 

Avancerad analys och maskininlärningsteknik för en djupare dykning i dina data. Verktyg för logistisk regression, faktoranalys, klustervariabler.

Visualisering

Grafisk output som illustrerar dina resultat scatterplots, bubble plots, boxplots, dotplots, histogram, diagram, tidsserier m.m. Grafer uppdateras smidigt när data ändras. Utforska data som sticker ut med uppdaterad brushing feature, som zoomar delar i diagrammet.

Från nybörjare till avancerad: Två olika sätt att guidas på:

Minitab Assistant

Assistenten är en inbyggd interaktiv funktion som guidar dig genom hela din analys och hjälper dig till och med att tolka och presentera resultat.

Quality Trainer

Online utbildning (säljs separat) som innehåller animerade lektioner, Quizz och praktiska övningar som hjälper dig att förbättra dina kunskaper i statistik och Minitab Statistical Software. 

Minitab - din partner i din analytiska resa Omfattande uppsättning statistik för dataanalys i din organisation eller roll. Visualiseringar och rätt statistiska metoder möjliggör data-driven beslut och bättre beslut innebär bättre affärsresultat


För kvalitet

Mätningssystemanalys - Gagestudier, attributanalysanalys Kontrollscheman-variabel, attribut, multivariata, tidsvägda, sällsynta händelsekartor Kapacitetsanalys Acceptansprovtagning Toleransintervaller

For Process Validation

 • Stage 1 Process Design
  • Measurement Systems Analysis
  • Hypothesis testing
  • Regression / ANOVA
  • Process Capability
 • Stage 2 Process Qualification
  • Control charts
  • Capability analysis
  • Tolerance Intervals
 • Stage 3 Continued Process Validation
  • Measurement System Analysis
  • Acceptance sampling
  • Control charts

For Product Development

Design of experiments

 • Screening designs
 • Full factorial
 • Fractional factorial
 • Response surface
 • Mixture

Power sample size

 • Tolerance intervals
 • Normal and non-normal

For Business Analytics

Correlation

Statistical Modeling and regression: Non-linear Regression , Multivariate Models, Cluster Analysis

Time series analytics

 • ARIMA modeling
 • Time series / forecasting

Multivariate methods

Chi-Square Test for Association

For Reliability Engineering

 • Distribution analysis
  • Arbitrary censoring (left, right or interval censoring)
  • Weibull analysis
  • Censored data
 • Test plans
  • Demonstration
  • Estimation (Sample Size for Distribution Analysis)
  • Accelerated Life Test
 • Warranty analysis
 • Reparable systems analysis
 • Regression w/ life data
 • Probit analysis