Minitab 19® tillhandahåller verktyg för analys av data och hjälper till att hitta lösningar på tuffa affärsproblem.

Minitab®19 nu med CART®

Med senaste version av Minitab 19 ingår nu CART, Classification & RegressionTree, se till att uppgradera för att kunna utnyttja det prediktiva analysverktyget. 

Minitab®19 

Statistisk analys, visualiseringar, prediktiv och förbättringsanalys, möjliggör datastyrt beslutsfattande. Oavsett statistisk bakgrund kan Minitab ge er organisation möjlighet att förutsäga utfall, utforma bättre produkter och förbättra resultaten, lättanvänd programvara och ett supportnätverk av statistikexperter.

Upptäck & Utforska

Beskrivande och Inferentiell statistik

Statistik som är lätt att använda även om erfarenheten av statistisk är begränsad. Identifiera enkelt fördelningar, korrelationer, utjämnare och saknade värden. Viktiga statistiska tester inkluderar: parat t-test, one and two proportion test, , normality test, chi-square test, icke parametriska test.

Prediktiv analys 

Avancerad analys och maskininlärningsteknik för en djupare dykning i dina data. Verktyg för logistisk regression, faktoranalys, klustervariabler.

Visualisering

Grafisk output som illustrerar dina resultat scatterplots, bubble plots, boxplots, dotplots, histogram, diagram, tidsserier m.m. Grafer uppdateras smidigt när data ändras. Utforska data som sticker ut med uppdaterad brushing feature, som zoomar delar i diagrammet.

Från nybörjare till avancerad: Två olika sätt att guidas på:

Minitab Assistant

Assistenten är en inbyggd interaktiv funktion som guidar dig genom hela din analys och hjälper dig till och med att tolka och presentera resultat.

Quality Trainer

Online utbildning (säljs separat) som innehåller animerade lektioner, Quizz och praktiska övningar som hjälper dig att förbättra dina kunskaper i statistik och Minitab Statistical Software. 

Minitab - din partner i din analytiska resa Omfattande uppsättning statistik för dataanalys i din organisation eller roll. Visualiseringar och rätt statistiska metoder möjliggör data-driven beslut och bättre beslut innebär bättre affärsresultat


För kvalitet

Mätningssystemanalys - Gagestudier, attributanalysanalys Kontrollscheman-variabel, attribut, multivariata, tidsvägda, sällsynta händelsekartor Kapacitetsanalys Acceptansprovtagning Toleransintervaller

For Process Validation

 • Stage 1 Process Design
  • Measurement Systems Analysis
  • Hypothesis testing
  • Regression / ANOVA
  • Process Capability
 • Stage 2 Process Qualification
  • Control charts
  • Capability analysis
  • Tolerance Intervals
 • Stage 3 Continued Process Validation
  • Measurement System Analysis
  • Acceptance sampling
  • Control charts

For Product Development

Design of experiments

 • Screening designs
 • Full factorial
 • Fractional factorial
 • Response surface
 • Mixture

Power sample size

 • Tolerance intervals
 • Normal and non-normal

For Business Analytics

Correlation

Statistical Modeling and regression: Non-linear Regression , Multivariate Models, Cluster Analysis

Time series analytics

 • ARIMA modeling
 • Time series / forecasting

Multivariate methods

Chi-Square Test for Association

For Reliability Engineering

 • Distribution analysis
  • Arbitrary censoring (left, right or interval censoring)
  • Weibull analysis
  • Censored data
 • Test plans
  • Demonstration
  • Estimation (Sample Size for Distribution Analysis)
  • Accelerated Life Test
 • Warranty analysis
 • Reparable systems analysis
 • Regression w/ life data
 • Probit analysis