Minitab® 18 hjälper företag förbättra kvaliteten genom smart dataanalys.

Minitab® 18 

Minitab Statistical Software, ett komplett statistiskt programvarupaket. Minitab 18 erbjuder praktiska funktioner som effektiviserar ditt arbetsflöde. Programmet innehåller en omfattande uppsättning statistik som hjälper dig att få koll din data. Med diagram och export av grafer och analyser kan du enkelt kommunicera er framgång. 


All statistik du behöver. Använd en omfattande uppsättning kraftfulla metoder och diagram för att analysera dina data.

Basic Statistics 

Grundläggande statistik, få tillgång till en komplett uppsättning statistiska verktyg, inklusive beskrivande statistik, hypotesprov, förtroendeintervaller och normalitetstester

Regression och ANOVA 
Upptäck relationerna mellan variabler och identifiera viktiga faktorer som påverkar kvaliteten på dina produkter och tjänster.

Quality Tools
Bestäm om dina mätsystem är adekvata, bedöma hur väl dina processer uppfyller specifikationsgränser, skapa provtagningsplaner och mycket mer.

Design of Experiments
Hitta de inställningar som optimerar dina processer med hjälp av Factorial, Response Surface, Mixture och Taguchi designs.

Control Charts
Övervaka dina processer över tiden och utvärdera deras stabilitet.

Reliability and Survival
Bestäm produktens livstidsegenskaper med hjälp av ett brett utbud av verktyg, inklusive Distribution Analysis och Accelerated Life Testing.