Vad är ett Gage Run Chart och när används det i Minitab Statistical Software?

20.09.2022

Gage Run Chart - översikt

Läs mer om Minitab Statistical Software

Använd ett mätdiagram, Gage Run Chart, för att avgöra skillnader i mått mellan olika operatörer och olika delar. Med hjälp av ett mätdiagram kan ni göra följande:

• Rita data från en Gage R&R-studie för att se hur mätningarna varierar mellan operatörer och delar.

• Identifiera orsaker till variationer i ditt mätsystem.

• Undersök operatörens följdriktighet i mätningar över tid. Till exempel kan ett mätdiagram visa att en operatör mätte delarna högre i den andra mätningen.

Till exempel väljer en ingenjör 10 delar som representerar det förväntade intervallet för processvariationen. För studien mäter 3 operatörer de 10 delarna, 3 gånger per del, i slumpmässig ordning. Ingenjören skapar ett mätdiagram för att bedöma skillnaderna i mått mellan olika operatörer och delar.

Var finns analysen?

För att skapa ett Gage Run Chart, välj "Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage Run Chart"

När kan man använda en alternativ analys?

• För att helt analysera ert mätsystem när ni har korsat data, använd Crossed Gage R&R Study.·

• För att helt analysera ert mätsystem när ni har kapslad data, använd Nested Gage R&R Study.·

Kontakta oss på NORSYS här för mer information.