Varför kontinuerlig förbättring är avgörande för olje- och gassektorn

20.10.2022

"Älskling, sätt barnen i bilen medan jag kopplar släpet bak. Vi åker till Cushing Oklahoma!"  Det var min första tanke i april 2020 när oljepriset sjönk till under 0 dollar per fat för första gången i historien. Tanken på att någon skulle betala mig för att ta emot fat med olja var lockande, men min process för att få tag i den och lagra den var väldigt bristfällig.

Naturligtvis varade inte det negativa priset länge. Oljepriset återhämtade sig snabbt och klättrade hela vägen upp till 122 dollar per fat under de kommande två åren. Från och med idag ligger priset på $90 per fat, men det kommer säkert att ha ändrats till du läser detta. Denna typ av ombytlighet visar varför olje- och gasbolag måste bli alltmer agila. De mest framgångsrika organisationerna använder metoder som påskyndar förändringsarbetet. Oavsett om det handlar om att identifiera var man kan sänka sina kostnader, förbättra sin effektivitet eller skala sin verksamhet, så möjliggör det att verksamheter kan maximera sin tillväxt. Processförbättringsinsatser ger kortsiktiga vinster, men hjälper också till att skapa en strategi för långsiktig framgång.

Att underskatta sina processkrav kan leda till en långsam produktion eller oavsiktliga avstängningar. Att överskatta sina processkrav kan binda värdefullt kapital.

Värdeflödesanalys

En värdeströmskarta kan vara ett viktigt verktyg när det kommer till processförbättringar. En värdeströmskarta illustrerar flödet av material och information när en produkt eller tjänst rör sig genom värdeströmmen. Den inkluderar alla nödvändiga aktiviteter som genererar en produkt eller tjänst. Vi kan skapa värdeflödeskartor som representerar vår nuvarande process, eller den process som vi hoppas ha i framtiden.


Ovan är ett exempel på en värdeströmskarta för en oljeraffinaderi process. Du kan få en överblick för att hitta omfattande ineffektivitet, eller så kan du djupdyka in i en specifik process, som raffinaderi eller distribution, för att öka produktiviteten.

De följande två avsnitten är exempel på hur faktiska företag använde processförbättringar till sin fördel. Det första exemplet visar hur ett företag ökade effektiviteten i sin flotta. Den andra visar hur ett företag slösade resurser på att producera bränsle över spec och kunde minska överproduktion av produktkvaliteten.

Skapa en effektiv flotta

Ett raffineringsföretag som drev en flotta av järnvägsvagnar för naturgasvätskor (NGL) upplevde höga kostnader i förhållande till det låga utnyttjandet av sin flotta. De granskade nätverket, identifierade kostnadssänkningsmöjligheter och upptäckte att företaget ställde fel fråga. Ledningen hade historiskt mätt flottans prestanda i termer av rälsvagnssvängar, definierat som det genomsnittliga antalet rälsvagnstransporter under perioden. Denna definition förutsätter underförstått att transport av produkter är det enda sättet som järnvägsvagnarna används till. Men i verkligheten höll raffinaderierna också järnvägsvagnar lastade för att buffra mot eventuellt framtida förändringar av utbudet samt andra järnvägsvagnar tomma för att ge inneslutningslagring under driftstörningar. Med detta bredare perspektiv i åtanke ledde en holistisk analys av flottans storlek tillslut företaget att rekommendera att utöka flottans storlek. Genom att omdefiniera användningen av järnvägsvagnar till att inkludera icke-transporter, undvek teamet att komma fram till en slutsats som skulle ha äventyrat kontinuiteten i NGL-försörjningen och minskat raffinaderiernas förmåga att mildra variationer.

Raffineringsbränsle i Spec

Ett raffineringsföretag stod inför utmaningar att uppfylla produktspecifikationsmålen i sin blandningsprocess. Deras bensin och diesel producerades med egenskaper över de specifikationer som krävs, utan kompensation för den ökade kvaliteten. Eftersom företaget saknade en metod för att identifiera var förlusterna inträffade, genomförde företaget en detaljerad värdeströmsanalys. Resultaten visade flera grundorsaker, inklusive konservativa specifikationsmål, avvikelser i startrecept, inkonsekventa lagerhanteringsmetoder och begränsningar i reproducerbarhet och tillförlitlighet hos mätsystem. Dessa insikter gjorde det möjligt för organisationen att utveckla ett blandningsanalysatorsystem online och en blandningsgodkännande- och revisionsprocess, vilket minimerade överproduktion av produktkvaliteten med 55 %.

Sammanfattning

Olje- och gasindustrin spelar en stor roll på energimarknaden. Det finns möjlighet till ständiga förbättringar i alla stadier, oavsett om det är i prospekterings- och produktion, transport och lagring eller raffinering och marknadsföring. Att förbättra effektiviteten även inom ett av dessa områden kan ha en enorm inverkan på resultatet.

Vill ni veta mer om hur ni kan förbättra era processer?