Vad är faktorer, korsade faktorer och kapslade faktorer i Minitab Statistical Software?

04.10.2022

Vad är en faktor?

Faktorer är prediktorvariabler (även kallade oberoende variabler) som du väljer att systematiskt variera under ett försök för att bestämma deras effekt på responsvariabeln (den beroende variabeln). Om ni till exempel vill inspektera ytfinishen på metalldelarna som kommer från flera maskiner och mäts av flera operatörer, så är både "maskin" och "Operatorer" Faktorer i det försöket. "Maskin" och "Operatorer" kan vara korsade eller kapslade faktorer, beroende på hur ni samlar in data till försöket.

Vad är en korsad faktor?

Två faktorer korsas när varje nivå av en faktor inträffar i kombination med varje nivå av den andra faktorn.

Exempel; om ni använder korsade faktorer i ert försök, så skulle alla tre operatörerna inspektera ytfinishen på både maskin 1 och maskin 2.
Exempel; om ni använder korsade faktorer i ert försök, så skulle alla tre operatörerna inspektera ytfinishen på både maskin 1 och maskin 2.

Vad är en kapslad faktor?

Två faktorer är kapslade när nivåerna för en faktor är likartade men inte identiska och var och en förekommer i kombination med olika nivåer av en annan faktor.

Exempel; om maskin 1 är i Galveston och maskin 2 är i Baton Rouge, kommer varje maskin att ha olika operatörer.
Exempel; om maskin 1 är i Galveston och maskin 2 är i Baton Rouge, kommer varje maskin att ha olika operatörer.

Läs mer om Minitab Statistical Softwares