Vad är dataformat och hur använder du dig av det i dina processkartor i Minitab Workspace?

27.09.2022

Ett dataformat är det sätt som en typ av data presenteras på kopplat till en figur. När du har arrangerat datafält för en figur, kan du spara det som ett standardiserat eller anpassat format. I denna text går vi in på följande;

 • Spara ett standardiserat dataformat
 • Använd ett standardiserat dataformat
 • Spara ett anpassat dataformat
 • Använd ett anpassat dataformat

Spara ett standardiserat dataformat

Ett standardiserat dataformat är ett arrangemang av data för en specifik figurtyp. I dina kartor kan du spara ett standardiserat dataformat för alla standardfigurer. För information om hur du skapar en utformning att visa data på, gå till Display Data on Map.

Exempel på processkarta

Anta att du vill att ett processfigurerna alltid ska visa namnen på X-variabeln ovanför en figur och namnet på Y-variabeln under figuren, gör som följande;

 1. Välj en figur.
 2. Anpassa utformningen så att namnen på X-variabeln visas ovanför figuren och namnet på Y-variabeln under figuren.
 3. Högerklicka på figuren som du precis har skapat och välj sedan Shape Data > Set as Process Shape Default.

 4. Infoga en ny processfigur. När du lägger in värden under X-variabeln och Y-variabeln, kommer de att visas bredvid figuren.

Exempel på värdeflödesanalys

Om du vill att transportfigurer alltid ska visa avståndet under respektive figur kan du göra följande;

 1. Välj en transportfigur.
 2. Formatera figuren till att visa "Avstånd" under figuren.
 3. Högerklicka på processfiguren du just formaterade och välj sedan Shape Data > Set as Default Data Format.
 4. Lägg till en ny transportfigur När du lägger till värden för avstånd i fliken "Other" i åtgärdssfönstret kommer de att visas bredvid figuren.

Använd ett standardiserat dataformat

Du kan använda standardiserat dataformat på befintliga former.

 1. Välj figur
 2. Välj Map > Data Display och välj sedan det standardiserade dataformat som ska tillämpas under Apply a Custom Data Format.

Spara ett anpassat dataformat

När du har skapat ett dataformat kan du spara det som ett anpassat dataformat, som du kan tillämpa i andra figurer.

 1. Högerklicka på figuren som har det format som du vill spara och välj sedan Shape Data > Save as Custom Data Format.
 2. I dialogrutan New Data Format anger du ett namn på formatet. Det anpassade dataformatet visas i Data Display Menu.

Använd ett anpassat dataformat

När du tillämpar ett anpassat dataformat till en figur, kopieras dataformatet från det anpassade dataformatet till den valda figuren.

 1. Välj figur att tillämpa dataformatet till.
 2. Välj Map > Data Display och välj sedan det anpassade dataformatet som ska tillämpas under Apply a Custom Data Format.