Hur vi kan skapa, skicka in och visa idéer i Minitab Engage

10.10.2022

När "Workflow" är aktiverat kan användare skicka en projektidé genom att använda sig av det avsedda idéformuläret. Vi kan skapa en idé i "webbappen" eller "skrivbordsappen". Om det behövs kan användare skapa ett projekt som inte regleras av "Workflow". För mer information om det, gå till Starta ett icke workflow projekt.

Skapa och skicka in en idé

Du kan skapa och skicka in en idé i "webbappen" eller i "skrivbordsappen".

I webbappen

Idésändare, användare, administratörer och dataarkitekter kan skicka in en idé i webbappen.

 1. Logga in på webbappen.
 2. "Workflow" sidan väljer du "New Idea". Idéformuläret öppnas i ett webbläsarfönster.
 3. Ange ett namn för idén och fyll sedan i formuläret. Var noga med att fylla i alla datafält som krävs för godkännande.
 4. Välj "Save".
 5. Välj "Done editing".
 6. I det övre högra hörnet väljer du "Submit".
 7. Stäng webbläsarfönstret för att återgå till "Workflow" sidan.

I skrivbordsappen

Användare, administratörer och dataarkitekter kan skicka in en idé i skrivbordsappen.

 1. Logga in på skrivbordsappen.
 2. Välj "File > New".
 3. Under "New Idea" väljer du knappen "Create Idea Button". Idéformuläret öppnas i skrivbordsappen.
 4. Fyll i idéformuläret. Var noga med att fylla i alla datafält som krävs för godkännande.
 5. I det övre högra hörnet väljer du "Submit/Review".
 6. I dialogrutan "Project Workflow" väljer du "Submit for Review".
 7. Ange ett namn för idén och välj sedan "Save".

Efter att du har skickat in din idé

När vi har skickat in en idé tilldelar Mintab Engage den idén till en styrgrupp och meddelar alla dess medlemmar. Alla idéer visas under "Idea" på "Workflow" sidan tills en styrgruppsmedlem godkänner eller förkastar dem. Om du är en styrgruppsmedlem, gå till "Review Ideas".

På "Workflow" sidan kan vem som helst söka efter idéer för att hitta och bedöma liknande idéer samt främja samarbetet mellan de användare som har skickat in dem.

Att tänka på

Idéer bidrar inte till instrumentpanelsrapporter. Endast "workflow" projekt i aktiva och avslutade skeden och icke-workflow projekt som ingår i instrumentpanelen bidrar till instrumentpanelsrapporter.

Visa och redigera din idé

Vi kan visa och redigera vår idé i webbappen eller i skrivbordsappen.

I webbappen

 1. Logga in på webbappen.
 2. I idéstadiet på "Workflow" sidan, välj namnet på idén för att öppna den i webbappen.
 3. Välj "Edit". Gör ytterligare ändringar och välj sedan "Save".
 4. Välj "Done Editing". Stäng webbläsarfönstret för att återgå till "Workflow" sidan.

I skrivbordsappen

 1. Logga in på skrivbordsappenen.
 2. Välj "File > Open > Project Repository".
 3. Välj "Browse" knappen.
 4. I dialogrutan "Open" öppnar vi idén för redigering. Om vi inte ser vår idé i listan, väljer vi att uppdatera eller ett annat alternativ från "Viewing drop-down" listan.
 5. Gör ytterligare ändringar och välj sedan Archive > Save

Vänligen kontakta oss på NORSYS för mer information om Minitabs produkter;