Skapa den perfekta guacamolen med hjälp av T-tester i Minitab

06.10.2022

Har du någonsin hört talas om Alligatorpäron? Oroa dig inte, du är inte ensam! Överraskande nog är det ett annat namn för en avokado.

Även om avokadon har blivit väldigt populär på sistone, så har den använts i populära rätter runt om i världen i hundratals år. Guacamole, till exempel, skapades av aztekerna och går tillbaka till en tid mellan 1300- och 1500-talen! Allt eftersom denna läckra gröna dipp tillsammans med andra avokadorätter fortsätter att vinna popularitet runtom i världen, ökar efterfrågan på avokado, och med ett begränsat utbud ökar kostnaderna. Detta skapar problem för både konsumenter, restauranger och livsmedelstillverkare.

Ett enkelt byte: Calabacitas mot avokado?

Med tanke på det skyhöga priset på avokado, som är ett resultat av den globala efterfrågan, bestämde sig en guacamoletillverkare för att se om de kunde ersätta några avokados i sin guacamole med calabacitas, en ljusgrön, liten mexikansk squash med liknande egenskaper; ett knep som ibland används i restaurangbranschen. Men med en lojal kundkrets oroade sig tillverkaren för att ändra guacamolereceptet och utsätta sitt varumärke för risker. Guacamoletillverkaren bestämde sig därför att köra ett test och be en provgrupp att smaka och rangordna det "klassiska" guacamolereceptet kontra det "nya" guacamolereceptet som innehöll både avokado och calabacitas.

Smaktester kan vara den ultimata hjälpen för restauranger när de väljer att introducera nya livsmedel och nya recept på marknaden. Livsmedelstillverkare kan använda smaktester för att ersätta ingredienser och därmed uppnå ett antal fördelaktiga resultat, som tex att göra dem hälsosammare, miljövänligare eller billigare att producera. När restauranger introducerar nyheter på sin meny kan de med hjälp av feedback från serveringspersonal och kunder ofta avgöra om de nya menyalternativen håller standarden. Större kedjor och tillverkare kan testa livsmedel på provmarknader. T-tester är ett enkelt sätt att genomföra ett smakprov på, oavsett hur stor eller liten organisationen är.

Guacamoletillverkaren samlar folk för att smaktesta de två olika guacamoles som ska rankas och börjar samla in data, men utan någon statistisk bakgrund vänder de sig till Minitab Statistical Softwares för att få hjälp med sina T-tester!

Från smakprov till statistiskt test

För att exakt kunna jämföra de två produkterna mot varandra bad vi 25 paneldeltagare att prova både det klassiska och det nya receptet för att sedan betygsätta smaken med en siffra på skalan 1 till 10, där 10 har den bästa smaken. Eftersom vi visste att vi behövde minimera bias, randomiserade vi ordningen som våra paneldeltagare provade recepten på, så att ungefär hälften av gruppen provade det klassiska receptet först, medan den andra hälften provade det nya receptet först. Vi maskerade också de två produkterna under testet för att ta bort eventuella förutfattade åsikter som paneldeltagarna kan ha om dem.

Som bilden ovan visar är det enkelt att lägga in alla uppgifter från ett test. För att sedan analysera datan kan vi använda oss av Minitab Assistant, som kan guida och hjälpa oss med analysen och rapporteringen. Genom att hålla muspekaren över hypotestestmenyn, som visas till vänster ovan, förklarar assistenten några av de alternativ som finns. När vi klickar på hypotestestet öppnas ett nytt fönster som visar en karta med frågan vad vi vill göra. I vårt smakprovsexempel vill vi jämföra de två proverna med varandra. I det här fallet vet vi att vi vill jämföra två prover med varandra, men eftersom vi använder Minitab för analysen är vi inte säker på vilket val som är lämpligt, därför klickar vi på "Help Me Choose" under Minitab Assistants "Compare two samples with each other."

Nu vet vi också att varje paneldeltagare smakade båda recepten, så vi vill jämföra receptets betydelse för en matchad uppsättning. Paired t är det lämpliga testet i det här fallet, eftersom det anser att observationerna i kolumnerna "Classic" och "New" inte är oberoende, eftersom varje paneldeltagare fick poängsätta båda recepten.

Ett recept med mogna resultat

Efter att Minitab kört analysen blir det spännande att se resultatet. Minitabs sammanfattningsrapport visar att medelvärdet för "Classic" inte skiljer sig väsentligt från medelvärdet för "New". Minitab beräknar skillnaderna för varje rad och dessa skillnader plottas i histogrammet. Den genomsnittliga skillnaden är mycket nära noll (-0,16) och det röda intervallet ger ett intervall för den sanna medelskillnaden, vilket visar att de två recepten inte är så olika trots allt. Detta betyder personerna i smaktestet inte kunde upptäcka någon skillnad mellan recepten!

Innan vi blir för exalterade över resultaten behöver vi verifiera att testet hade tillräcklig kraft. Statistisk styrka är sannolikheten att upptäcka en effekt, förutsatt att den existerar. Vi vill undvika misstaget att anta att det inte är någon skillnad mellan recepten på grund av ett svagt experiment. Minitab hjälper oss med detta genom att enkelt beräkna sannolikheten att upptäcka den praktiska skillnaden mellan recepten via Minitabs Diagnostikrapport. Med tanke på provstorleken hade vi 87,1 % chans att upptäcka skillnaden enligt nedan. Det visar att testet inte var svagt, vilket betyder att det hade tillräcklig kraft för att upptäcka skillnader mellan recepten.

Om vi läser längre ner på Minitabs rapportkort får vi veta att det inte finns några ovanliga datapunkter och att normalitet inte är ett problem. Den upprepar att vi hade en 87,1 % chans att upptäcka en skillnad och att vissa utövare anser att en 80 % chans att upptäcka är tillräcklig, så vi kan lita på de ursprungliga resultaten och vår slutsats.

Ett utsökt beslut

Detta experiment var en framgång tack vare grundläggande statistik! Baserat på de slutliga resultaten och experimentverifieringen kom vi fram till att guacamoletillverkaren kan ändra sin produkt till det nya receptet med calabacitas blandat med avokadon och därmed kunna hålla nere sina tillverkningskostnader utan att ge avkall på smaken.

För mer information om dessa metoder, hur man implementerar dessa statistiska verktyg eller andra sätt Minitab kan hjälpa er att förbättra era processer, vänligen kontakta oss på NORSYS.