Minitab 19 - nu med CART®

07.04.2020

Minitab 19 - ett kraftfullt statistiskt analysverktyg. Förutse. Visualisera. Analysera och dra nytta av den kraft som din data kan ge. Med hjälp av er data kan ni ta viktiga affärsbeslut och eliminera kostnader och förutse utfall och korrigera innan det har hänt. I den senaste releasen av Minitab 19, lades CART® till, Classification & Regression Tree. Läs mer och kontakta oss om ni vill ha en demonstration.