Minitab®19 är här!

05.06.2019

Minitab® 19 Statistical Software är nu tillgänglig! Och din organisation kan vara berättigad till en kostnadsfri uppgradering. Kontakta din licenskoordinator för att få reda på om din organisation är kvalificerad för en uppgradering. 

Bättre, Snabbare och Enklare.
Nytt användargränssnitt som underlättar hantering och ger struktur på dina projekt. Nya funktioner ger användarna bättre beslutsfattande möjligheter för både erfarna och nya användare. Nya statistiska funktioner Dra nytta av nya funktioner för DOE, stegvis regression och mer för att underlätta fördjupad dataanalys. Tillsammans med algoritmförbättringar och intuitiv uppdatering av visualiseringar får du resultat snabbare, finns nu i 32-bit och 64-bit.

Mer information om vad som är nytt i Minitab 19.