Förbättra er organisation med hjälp av de strukturerade problemlösningsmetoderna DMAIC & 8D och verktyget Minitab Engage

30.08.2022

När det kommer till att lösa ett problem vill organisationer så snabbt som möjligt hitta grundorsaken till problemet. De vill också se till att de så snabbt som möjligt hittar den mest effektiva lösningen på det specifika problemet, se till att lösningen implementeras fullt ut och upprätthålls i framtiden så att problemet inte återuppstår. Det bästa sättet att göra detta på är genom att implementera en strukturerad problemlösning. I det här blogginlägget kommer vi kortfattat att gå in på strukturerad problemlösning och de bästa förbättringsmetoderna för att uppnå operativ excellens. Innan vi dyker in i hur Minitabs verktyg kan komma till hjälp, låt oss först täcka grunderna för problemlösning.


Vad är strukturerad problemlösning?

Strukturerad problemlösning är ett disciplinerat tillvägagångssätt som bryter ner problemlösningsprocessen i separata steg med tydliga mål. Den här metoden ger dig möjligheten att ta itu med komplexa problem, samtidigt som du säkerställer att du löser rätt problem. Det säkerställer också att du till fullo förstår dessa problem, att du har övervägt de rimliga lösningarna och att du effektivt implementerar och upprätthåller dem.

Vad är en strukturerad problemlösningsmetod?

En strukturerad problemlösningsmetodik är en teknik som består av ett antal faser som ett projekt måste passera innan det blir klart. Målet med en metod är att belysa avsikten bakom att lösa ett visst problem och att kunna erbjuda ett strategiskt sätt att lösa det på.

Vilka är de bästa problemlösningsmetoderna?

Det beror på vilket problem du försöker lösa för att nå ett förbättrat resultat. Själva strukturen och disciplinen i att slutföra samtliga steg i varje metod är viktigare än den specifika metoden. För att hjälpa dig att enkelt visualisera dessa metoder har vi skapat det periodiska systemet för problemlösningsmetoder. Låt oss titta närmare på två viktiga metoder för framgångsrik processförbättring och problemförebyggande: DMAIC och 8D.

DMAIC

DMAIC står för "Definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera". DMAIC-metoden är en av de mest populära metoderna för ständiga förbättringar och operationell excellens. Denna metod ger ett strukturerat ramverk i fem faser när det kommer till förbättringsprojekt. Den fokuserar på att förbättra en befintlig process, snarare än att skapa en ny produkt eller process. DMAIC lämpar sig bäst för ett komplext problem, eller om risken är hög.

8D

8D är en problemlösningsmetod som står för Eight Disiplines på engelska. Den består av åtta steg för att lösa svåra, återkommande eller kritiska problem. Metodiken består av problemlösningsverktyg som hjälper dig att identifiera, korrigera och eliminera källan till problem inom din organisation. Om problemet du försöker lösa är komplext och behöver lösas snabbt, kan 8D vara rätt metod att implementera för din organisation. Varje metod har en tillhörande projektmall, där dess färdplan motsvarar uppsättningen av faser i den metodiken. Det är en bästa praxis att slutföra varje steg i en given metod innan du går vidare till nästa.

Minitab Engage, din lösning för effektiv problemlösning

Minitab EngageTM byggdes för att hjälpa organisationer att driva innovations- och förbättringsinitiativ. Det som gör Minitabs lösning unik är att den kombinerar strukturerade problemlösningsmetoder med verktyg och instrumentpaneler för att hjälpa dig att planera, genomföra och mäta dina innovationsinitiativ! Det finns många problemlösningsmetoder och verktyg som hjälper dig att komma igång.

Minitab har den ultimata end-to-end-förbättringslösningen som hjälper dig att nå innovationsframgång. Är du redo att utforska strukturerad problemlösning?

Kontakta oss på NORSYS för en demo!