Kvalitetsmagasinet Live

24.09.2019

Norsys Technology är sponsor på Kvalitetsmagasinet Live 9 oktober. Nu har du möjlighet att vara med på utlottning av två deltagarbiljetter. Om du beställer en uppgradering eller ny licens av Minitab 19 senast den 1 oktober 2019 och samtidigt ger en kort feedback på vad du tycker om den nya versionen så är du med i utlottningen. Kontakta oss för offert.   

Temat för dagen 9 oktober är: Vägen till ett framgångsrikt kvalitetsarbete
"Kvalitetsutveckling kräver arbete med båda de mjuka och hårda värdena i en verksamhet. Det är många kompetenser som behöver samverka för att lyckas med kvalitetsarbetet. För att få framfart behövs en bra struktur och utvecklade processer men också att få en förbättringskultur på plats som stödjer värderingar, attityder och beteenden. Kvalitetsmagasinet Live ger dig metoder, bra verktyg och konkreta tips om hur man driver ett framgångsrikt kvalitetsarbete i praktiken som kan användas direkt i vardagen. Här får du också insikt om ledarskap, om hur människor fungerar och varför vissa saker fungerar utifrån vetenskap och experter inom området."