Kvalitetsmagasinet Live

29.11.2018

Kvalitestmagasinet Live den 29-30 november 2018 och Norsys Technology AB var en av utställarna och medverkade med Minitabs produkter Minitab® 18, Companion by Minitab och Quality Trainer®. Temat för konferensen var "Professionellt Kvalitetsarbete i praktiken".