Kvalitetsförbättring inom medicinsk utrustning med hjälp av Minitab.

18.08.2022

Kvalitet: En viktig del av medicinsk utrustning

Affärsenheten XRIS inom Thales Electron Devices Division producerar elektrooptisk utrustning för medicin-, vetenskaps-, försvars- och telekommunikationsindustrin. Särskilt läkare använder radiologisk utrustning, som inkluderar Thales X-Ray bildförstärkare, för att utföra fina diagnostiska och känsliga kliniska procedurer och att förhindra risker för både patienter och yrkesverksamma är avgörande.

Det gör kvalitet till en viktig fråga för Alvaro Munari, som är ansvarig för Thales XRIS medicinska fysiktjänst. Hans teams roll i processkedjan är att säkerställa att kvaliteten på deras delar bidrar till en utmärkt slutprodukt, och de använder Minitab Statistical Software för att övervaka, underhålla och demonstrera denna höga kvalitetsnivå

Utmaning

När företaget upptäckte att de elektroniska rören de tillverkade som en kritisk del av sin medicinska röntgenutrustning var asymmetriska och inte uppfyllde kundens specifikationer, startade Munaris team ett Lean Six Sigma-projekt för att identifiera och åtgärda källan till problemet.

Alvaro Munari, chef för Thales IIR-produktionslinje förbättrade kvaliteten på sina produktkomponenter med hjälp av Lean Six Sigma och Minitab Statistical Software.
Alvaro Munari, chef för Thales IIR-produktionslinje förbättrade kvaliteten på sina produktkomponenter med hjälp av Lean Six Sigma och Minitab Statistical Software.

Hur Minitab hjälpte

Teamet använde Minitabs Gage R&R-funktion för att validera tillförlitligheten hos deras mätsystem. Sedan analyserade de den initiala förmågan hos rörproduktionsprocessen med hjälp av Capability Analysis. Med en Cpk på endast 0,49 visste de att de behövde förbättra processen och minska antalet defekta rör. Genom att analysera processdata, bestämde teamet potentiella orsaker till problemet inklusive rotationen av en skärm som satts in i röret för att omvandla fotoner till elektroner, aktiveringen (cykeltiden) och möjligen maskinen som användes för att ställa in skärmegenskaperna.

Minitabs kapacitetsanalys indikerade en kortsiktig kapacitet på 0,49, vilket visar att processkapaciteten kräver vissa förbättringsinsatser.
Minitabs kapacitetsanalys indikerade en kortsiktig kapacitet på 0,49, vilket visar att processkapaciteten kräver vissa förbättringsinsatser.

Minitabs kapacitetsanalys indikerade en kortsiktig kapacitet på 0,49, vilket visar att processkapaciteten kräver vissa förbättringsinsatser. De använde sedan Minitabs Design of Experiments-funktioner för att utforska interaktionen och effekterna av varje faktor. Data som samlades in i deras testkörningar analyserades och ritades med hjälp av Minitab, vilket gjorde det enkelt för dem att definiera de bästa inställningarna för varje faktor. De fann att rotation av skärmen med 180° hade en stark inverkan på resultaten, medan en ökning av cykeltiden till sex minuter var mindre inflytelserik. Teamet skapade sedan Xbar-S-diagram i Minitab för att utvärdera effektiviteten av ändringarna de gjorde i varje steg av processen. Teamet åtgärdade 54 % av de upptäckta asymmetriproblemen och därför blev Cpk-kapacitetsstatistiken mycket bättre. För att förbättra Cpk ännu mer, köpte teamet en ny maskin för att ersätta den befintliga som hade nått sin maximala livslängd.

Minitabs huvudeffektdiagram användes för att jämföra effekternas relativa styrka över skärmens rotation och aktiveringsprocessens längdfaktorer.
Minitabs huvudeffektdiagram användes för att jämföra effekternas relativa styrka över skärmens rotation och aktiveringsprocessens längdfaktorer.
Minitab Xbar-S-diagrammet hjälpte teamet att utvärdera effektiviteten av de ändringar som gjordes i varje steg av processen.
Minitab Xbar-S-diagrammet hjälpte teamet att utvärdera effektiviteten av de ändringar som gjordes i varje steg av processen.

Resultat

Teamets analys och experiment, avslutade med hjälp av Minitab Statistical Software, förklarade 54 % av asymmetriproblemen och ökade processkapaciteten avsevärt från en Cpk på 0,49 till 1,13. Genom att byta maskinen och vrida skärmen 180° minskade asymmetrin tillräckligt för att möta kundernas förväntningar. Thales kunde inte bara uppfylla dessa kundspecifikationer, utan rören som tillverkades med den förbättrade processen införlivades i utrustningen utan att negativt påverka den övergripande kvaliteten på den färdiga produkten.