Med hjälp av Minitab Engage kunde Minitab samla in ideer från sina anställda och utveckla sin egna produkt.

03.06.2022

När ledningsgruppen på Minitab ville få fram nya, innovativa sätt att använda verktygen och formulären i Minitab EngageTM på, vände de sig till de mest innovativa människorna de känner: deras anställda. Genom att använda ett riktat tillvägagångssätt för att uppnå sitt mål, drog Minitab fördel av alla fantastiska idéer som lämnades in från Minitabs anställda, som inte endast resulterade i utökade användningsområden och behov av Minitab Engage, utan även i en komplettering av en helt ny form som ytterligare skulle särskilja produkten.

Uppdraget

Minitabs ledningsgrupp utmanade hela sin organisation och bad dem att använda Minitab Engage's verktyg och formulär "kreativt i två olika kategorier: arbetsrelaterat och personligt bruk." Utmaningen mailades ut till alla Minitab-anställda, som i sin tur behövde återkomma med sina idéer inom 10 dagar.

Utförandet

Det verkställande team som låg bakom uppdraget hade valt ut en styrgrupp för att granska alla inkommande bidrag. Från alla inkomna bidrag skulle denna styrkommitté välja ut och presentera alla finalister per kategori för medlemmarna i ledningsgruppen, som i sin tur sedan skulle besluta om ytterligare åtgärder.

De "vinnande" idéerna

Idéer flödade in från olika avdelningar över hela organisationen - trots den korta tid som de anställda hade på sig. Via Minitab Engage-plattformen kunde styrgruppen utvärdera de olika bidragen individuellt, innan de träffades för att granska idéerna ytterligare som grupp. Detta gjorde det möjligt för dem att tänka igenom och formulera sina åsikter före mötet där de sedan skulle motivera sina val. Genom att granska inläggen i realtid kunde styrgruppen påskynda tiden från idé till marknad och dra ner på granskarmöten.

I kategorin för personlig användning använde den vinnande medarbetaren flera problemlösningsverktyg, inklusive en idékarta, en projektprioriteringsmatris och ett Gant-diagram för att genomföra ett förbättringsprojekt för hemmet. Förutom många innovativa sätt att använda verktygen, föreslog en anställd inte bara skapandet av ett nytt verktyg, utan byggde faktiskt en prototyp av en Harvey Balls Matrix inom Minitab Engage-plattformen.

Verkställande av innovation

Genom att engagera personal från hela organisationen kunde Minitab inte bara generera flera innovativa sätt att dra nytta av Engage-plattformen, utan fick även omedelbara resultat. Inom 6 veckor - från det att utmaningen lanserades till nästa programversion - kunde Minitab lägga till Harvey Balls Matrix, designad av en av deras egna anställda och lägga till ytterligare ett användbart problemlösningsverktyg till Minitab Engage. Inte så överraskande, innovation leder till mer innovation - och Harvey Ball Matrix, som nu är standard i alla Minitab Engage-distributioner, har snabbt blivit ett favoritverktyg för att förmedla projektstatus, vilket är avgörande för att driva innovationsinitiativ.

Låter detta intressant? Kontakta oss på Norsys, så berättar vi gärna mer om hur vi med "Minitab Engage" kan hjälpa er i ert innovationsarbete.