Hur Minitab Workspace hjälper marknadsavdelningar att effektivisera sitt arbete.

30.05.2022

Som marknadsförare förstår vi att tid är värdefull! Det är därför vi lägger ner så mycket tid på att noggrant skapa innehåll som kommer att fånga och behålla våra kunders uppmärksamhet. Vi vet att om vi erbjuder dem något som är värt sin tid, kommer även de att förse oss med något av värde: deras kontaktinformation eller till och med ett köp av våra produkter eller tjänster! Vi prioriterar ofta att lägga tid på att skapa investeringsvärda aktiviteter för våra potentiella kunder, men skyddar inte alltid vår egen tid lika noggrant. Istället har vi en tendens att göra saker som att felaktigt använda beprövade resurser, eftersom de är bekanta och tillgängliga, snarare än att investera i verktyg som hjälper oss att se till att vi spenderar vår tid på mervärdesaktiviteter. Känner du tex igen något av följande; Sträcker du dig efter Post-it-lappar och gigantiska anteckningsblock när du behöver ta itu med ett nytt problem och vill brainstorma lösningar? Öppnar du PowerPoint och börjar rita pilar och rutor när du vill kartlägga en process? Har du Excel redo när du behöver ett Gant-diagram eller planeringskalender? Ovannämnda är exempel på vanor som kostar oss både tid och energi som läggs på formatering och informationsinsamling och återaktivering, men som istället skulle kunna läggas på strategi och analys. Låt oss återgå till det vi älskar att göra: bra marknadsföring!

Låter detta intressant? Kontakta oss på Norsys här, så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er marknadsföringsavdelning att effektivisera sitt arbete med hjälp av Minitab Workspace's visuella verktyg, processkartor, brainstorming-diagram och formulär.