5 analytiska verktyg för att förbättra ditt CV, din karriär samt kunskap inom maskinteknik

13.10.2022

En del av utmaningen (och det roliga!) med att vara maskiningenjör är den ständiga strävan efter förbättringsmöjligheter. Oavsett om det är din produkt eller processer, är maskiningenjörer ansvariga för att identifiera problem och utföra experiment för att förbättra dem. Varför inte ägna lite tid åt att göra dig själv till en ännu bättre ingenjör? Att lära sig och utnyttja dessa analytiska verktyg kommer inte bara att hjälpa dig att prestera bättre, utan även ge dig fler verktyg i din arsenal för att ta dig an nya och spännande utmaningar.

  1. Identifiera problem i produkter med hjälp av visualiseringar. Om möjligt, samla in data och rita upp den i vanliga histogram, paretodiagram, värmekartor och till och med korrelogram. Minitabs nya Graph Builder gör att du enkelt kan visualisera din data samt se visualiseringar du inte ens hade tänkt på.
  2. Identifiera problem med hjälp av processanalysverktyg. Oavsett om du har identifierat ett problem eller inte, hjälper processanalysverktyg dig att granska en process för att kunna identifiera områden med misslyckanden eller möjligheter till förbättringar. Analys av fellägen och effekter, även känd som FMEA, hjälper dig att bedöma risker och processkartor eller flödesscheman kan hjälpa dig att snabbt ringa in ett område som behöver uppmärksamhet.
  3. Bedöm processstabilitet med hjälp av kontrolldiagram. Maskiningenjörer bör övervaka sin process för att säkerställa kvalitet och följdriktighet. Det finns många statistiska verktyg som kontrolldiagram och kapacitetsanalyser som hjälper maskiningenjörer att övervaka variationen i en process och avgöra om en process kommer att producera produkter som uppfyller de nödvändiga specifikationerna. Realtids-SPC som drivs av Minitab ger omedelbara varningar och analyser för att säkerställa att en process är stabil, effektiv och kapabel.
  4. Designa och utveckla prototyper med hjälp av produktutvecklingsverktyg och metoder. Det finns många produktutvecklingsverktyg du bör använda innan du hoppar till ditt CAD-system. Att ta ut en produkt på marknaden kräver en gedigen förståelse för dina kunders önskemål och behov, samt ett disciplinerat tillvägagångssätt. Lär dig mer om hur du använder beslutsmatrisverktyg som House of Quality Matrix eller Pugh Matrix eller lär dig av den här medicintekniska tillverkaren som använde en Voice of the Customer Summary och Kano Model för att lansera nya produkter på marknaden blixtsnabbt. Om du är intresserad av att lära dig mer om produktutvecklingsmetoder (och mer därtill!), kontakta oss på NORSYS för att få tillgång till e-boken om Minitabs periodiska system för strukturerade problemlösningsmetoder.
  5. Använd Design of Experiment (DOE). Design of Experiments (DOE) är ett systematiskt och rigoröst tillvägagångssätt för problemlösning som säkerställer ett genererande av giltiga, försvarbara och stödjande slutsatser. Det kan vara effektivt för allmän problemlösning, såväl som för att förbättra eller optimera produktdesign och tillverkningsprocesser. En maskiningenjör kan använda DOE för att: identifiera korrekta designdimensioner och toleranser, uppnå robusta konstruktioner, beskriva fysiskt systembeteende eller bestämma idealiska tillverkningsinställningar. Läs om ett exempel på en DOE eller lär dig att förbättra tillverkningsprocesser med hjälp av olika analyser inklusive DOE på en Minitab-utbildning.


Är du intresserad av en utbildning eller vill veta mer om Minitabs verktyg? Vänligen kontakta oss på NORSYS via länken nedan.