Fyra tips på hur er organisations databas kan hjälpa er att bekämpa inflationen

22.09.2022

Inflation är ett mått på hur snabbt priserna på produkter och tjänster ökar. Eftersom värdet på en valuta blir lägre i takt med prisökningen (man får mindre för en dollar, euro eller yen idag än vad man fick igår) skapar inflation en oro. Inflation uppstår av flera anledningar. Den kan tex uppstå när det råder brist på tillgång eller ökad efterfrågan på en produkt. Tänk enkel dynamik mellan utbud och efterfrågan: om det är lågt utbud och hög efterfrågan ökar priserna. Inflation kan också uppstå när produktionskostnaderna ökar - som råvaror (t.ex. olja) - vilket kan leda till dyrare tillverkningskostnader. För att täcka kostnader för ett dyrare produktionspris höjs slutpriserna ut mot kund. Detta resulterar i inflation.

Med Minitab kan ni hitta sätt att göra besparingar och därmed bekämpa inflationen

Om materialkostnaderna stiger finns det bara ett sätt att lyckas hålla era produktpriser stabila samtidigt som ni behåller era marginaler; nämligen genom att kompensera era ökade kostnader med att göra besparingar. Vilka av följande aktiviteter gör er organisation för att angripa era kostnader och bibehålla (eller tom förbättra!) er marginal inför inflationen?

1. Kartlägg era processer för att lyckas identifiera förbättringsområden. Det första steget mot att förbättra er process är att förstå vad ni gör. När ni har kartlagt en process kan ni hitta områden där det går att dra ner på tid eller material. I Minitab Workspace kan ni få fram en steg-för-steg-karta över områden att undersöka närmare i arbetet mot att hitta möjligheter att reducera era kostnader. Se en demo på Minitab Workspace, som innehåller affärsverktyg, som processkartor, för att hjälpa till med att identifiera förbättringsområden.

2. För att lyckas utveckla en mer kostnadseffektiv produkt kan ni genomföra ett designexperiment. Er produkt eller tjänst fungerar bra idag, men skulle den kunna fungera lika bra med mindre kostsamma insatser? Kan ni kanske till och med utveckla en bättre lösning? Genom att utföra ett strukturerat experiment kan ni utföra förändringar som är baserade på data och bevisade nå efterfrågat resultat. Är du osäker på hur man designar ett experiment? Kontakta oss på NORSYS så berättar vi mer.¨


3. Använd Statistisk Processkontroll. Övervakar ni era processer för att säkerställa att de är förutsägbara samt levererar önskat resultat? Även om SPC traditionellt sätt används vid tillverkning, så innehåller det användbara verktyg för att övervaka en process. Vill du lära dig mer om SPC? Minitab erbjuder flexibla SPC-lösningar för att möta era behov. Kontakta oss på NORSYS så berättar vi mer.


4. Använd er av maskininlärning för att bättre förstå era processer. Predictive analytics är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att förstå de kritiska faktorer som påverkar era resultat samt förutse framtida händelser och hjälpa er att optimera era processer. Lagerhantering är ett bra praktiskt exempel att titta närmare på i en värld med ökade kostnader. Nyckeln till att minska lagerkostnaderna är att optimera sitt lager för att undvika restorders. Mer info finns att läsa här.