Plottning av histogram är både enklare och mer automatiserade i Mintab jämfört med Excel.

18.10.2022

Histogram är bra att använda för att sammanfatta olika statistik. Men även om du har aktiverat Data Analysis Toolpak eller skapat ett antal formler (ANTALIF, AVERAGEs och STDEVs) så är Excel inte alltid det bästa alternativet när det kommer till att skapa ett histogram. Därför har Minitab Statistical Software utvecklats till att vara din bästa histogramtillverkare.

Låt oss titta på tre olika sätt som vi kan skapa och använda histogram på i Minitab. Vi börjar med att använda ett exempel på hur pass stor tillförlitligheten är på en diskmaskins sprayarm. Det går bra att ladda ner samma data det från Minitab Data Set Library här om du vill arbeta paralellt.

1. Du behöver bara två siffror för din klassindelning

Klasser är lika fördelade intervall som används för att sortera stickproven. I histogram visas de som staplar. Så snart du har angett din data kommer Minitab följa en algoritm som tar fram ett bra standardhistogram. Det betyder inte att du som vill utforska mer och se ifall små förändringar kan påverka hur histogrammet ser ut inte kan göra det. I bilden nedan visare vi ett enkelt histogram över tillförlitligheten på vår diskmaskins sprayarm:

Hur du enkelt omdefinerar klasserna:

 1. Dubbelklicka på grafen så öppnas "Edit Graph" fönstret
 2. Dubbelklicka på en av staplarna.
 3. Välj Binning.
 4. Välj "Midpoint/Cutpoint positions".
 5. I "Midpoint/Cutpoint positions" anger du 2 på varandra följande mittpunkter eller ange värden som definierar ett enstaka bin för dina data. Klicka på OK.
"Ange två värden?" Kanske du tänker nu... "Men jag skulle föredra att ha fem klassbredder på min graf!"
Minitab gör detta enkelt. När du anger två värden utökar Minitab intervallens räckvidd för att omfatta resten av din data. Så om allt du anger är två siffror...

... så gör Minitab resten av jobbet åt dig:

Att göra själva histogrammet i Excel är relativt enkelt, men med denna datamängd är Y-axelns intervall trångt och grafen blir för liten för att vara tillräckligt tydlig för att läsa och förstå.

Det skulle inte heller se lika raffinerat ut i Excel och förutom att delintervallernas räckvidd inte genereras automatiskt åt dig där, så skulle du även stöta på ett par problem med den.

 1. Med otydliga klassbredder kan du inte vara säker på om de representerar lika stort avstånd, vilket är avgörande för att kunna utvärdera spridningen och formen av data korrekt.
 2. Såvida du inte har definierat alla dina delintervall, kommer Excel att fästa en på änden som kallas "More" samt klumpa ihop allt. Detta "More" gör det omöjligt att bedöma hur långt ifrån varandra värdena är. Även om du skulle ändra det största värdet från 1740,75 till 999999999 skulle du få exakt samma histogram med exakt samma delintervall.


2. Du kan göra histogram som är lätta att jämföra med hjälp av Minitab Assistant

Nu vet du hur lätt det är att analysera datan i ett urval med hjälp av histogram. Men visste du att det även går att jämföra urvalet med hjälp av histogrammet?

Du kan göra allt detta med Minitabs assistent. Vi kommer att använda oss av annan datamängd från biblioteket denna gång, nämligen Cap removal torque data. Ladda ner och öppna Minitab-filen och följ sedan följande instruktioner.

 1. Välj Assistant > Graphical Analysis
 2. Klicka på Histogram
 3. I kolumnen Y anger du Torque.
 4. I kolumnen X anger du Machine.. Klicka på OK.

Du har precis halverat antalet steg du behöver göra för att få fram histogrammen som är lätta att jämföra. Histogrammen är inte bara ordnade på ett sätt som gör jämförelser lätta, utan Assistant's Diagnostic Report påminner dig om några av de viktiga skillnaderna som du kan se. Har datan samma center? Har uppgifterna samma variation? Skiljer sig både centrum och variationen? I det här fallet ser det ut som att centrum och variation båda varierar mellan grupperna.

3. Du kan skapa histogram från sammanställda data.

Någon gång kommer någon att ge dig data som de själva har sammanställt istället för den trevliga enstaka numeriska kolumnen som du är van vid att arbeta med. Föreställ dig att det som landar på ditt skrivbord ser ut ungefär så här:

Vem som helst kan bli skrämd av bilden ovan. Den där datan innehåller ju över 300 nummer. Men det kommer inte att skrämma dig, för du är så bra på Minitab att du vet att du inte behöver skriva över 300 nummer. Du kan använda den där datan precis som den är. Först och främst behöver du lägga in siffrorna i Minitab.

Följ sedan dessa steg:

 1. Välj Graph > Histogram
 2. Välj Simple. Klicka på OK.
 3. I Graph variables anger du Length of Stay.
 4. Klicka på Data Options.
 5. Klicka på Frequency..
 6. I Frequency variable anger du Frequency.
 7. Klicka på OK två gånger.

Då får du följande histogram:

Och kom ihåg att du endast behöver använda två nummer för att ändra om klassindelningen, sen tar Minitab hand om resten!

Avslutningsvis

Oavsett om du snabbt vill utforska olika delintervall, göra jämförelser mellan histogram eller göra ett histogram från en sammanställning, så gör Minitab detta snabbt och enkelt åt dig. Histogram ger den information du behöver för att fatta bra beslut samt förbättra dina processer. Nu när du vet hur du får ut ännu mer av histogram i Minitab, är det bara att sätta igång!


För mer info om Mintabs produkter, vänligen kontakta oss på NORSYS.