Minitab Workspace®

Minitab Workspace®  

Upptäck. Visuella verktyg för att säkerställa process- och produkt excellence. 

En ultimat uppsättning av verktyg för att visualisera, optimera och kartlägga era processer, flöden och affärer bättre och mer effektivt än tidigare. Se tillgängliga inspelade och kommande LIVE Minitab webinar


Process Map

Skapa flödesscheman för att förstå, se och kommunicera alla aktiviteter i en process med den extra förmågan att anpassa till den detaljeringsnivå som krävs.Fishbone

Brainstorming tool - Kartlägg och identifiera alla relevanta element för en helhetsbild av dina processer eller projekt, oavsett om de är enkla eller komplexa.Value Stream Map

Visualisera flödet av leveranser och information i din organisation, avdelning eller team och visa upp det värde det skapar för dina kunder och intressenter.


Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

Minska risken för misslyckande i en process eller produktdesign genom att identifiera potentiella fel och vidta de åtgärder som krävs för att uppnå planerade mål.
Obs: Workspace's FMEA uppfyller de senaste AIAG-VDA-standarderna för att säkerställa branschledande standarder för produkt- och processutveckling.


Five Whys

Bestäm grundorsaken till ett problem genom direkta frågor, kartläggning av förhållanden och reflektion för att förhindra att det sker i igen.


Monte Carlo Simulation

Utvärdera och förstå risk i en process eller ett projekt, förutse resultaten och optimera enkelt med snabbhet och effektivitet.


Ny e-Bok: Presentationsvänliga Processkartor

ÄR DU REDO ATT SKAPA MENINGSFULLA PROCESSKARTOR SOM UTMÄRKER SIG?

Att skapa en processkarta värdig för presentation handlar mycket mer om att sympatisera med din publik än att välja trendiga färger.

Ladda ner vår GRATIS e-bok så kommer du också att upptäcka:
  • Den enkla regeln att följa när du startar en processkarta.
  • Viktiga överväganden för struktur, beslutsfattande, layout + estetik och färg för att få dina kartor att poppa!
  • Hur Minitab Workspace kan hjälpa dig att enkelt skapa processkartor.

Är du redo att upptäcka Minitab Workspace? 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer

Våra kunder

Våra kunder är alltifrån de största till små företag och kommer från alla industrier och geografiska områden. Av Minitab LCC´s kunder kommer 85% från Fortune 500 listan. Gemensamt är att de strävar efter excellence och vårt mål är att hjälpa våra kunder att uppnå det.