Historia

Norsys nu & då

Norsys Technology AB är ett företag som erbjuder marknadsledande programvara, verktyg och metoder som hjälper företag i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Vi erbjuder företag programvara för analys av data, att göra riskanalyser och kunna förutsäga utfall Vi erbjuder även programvara med verktyg och rapportering för att säkerställa process- och produktkvalitet. För att kunna lita på sina beslut och veta att rätt beslut tas behöver besluten vara grundat på dataanalys utifrån tillgänglig data Det är en förutsättning för att Business Excelence ska kunna uppnås. 

Norsys Technology som varit verksamt sedan 1989 har utvecklat företaget och inriktningen över åren i och med att den tekniska utvecklingen och omvärldens behov och förutsättningar har förändrats.

Från början var affärsidén att erbjuda hjälpmedel och komponenter för avancerad systemutveckling och databehandling till kunder i Norden. Med mer än 20 års erfarenhet har vi kunskap om hur man effektivt och framgångsrikt etablerar en fungerande verksamhet med försäljning och kundstöd för komplexa högteknologiska produkter på den Nordiska marknaden. Vi är alltid redo att utveckla och anpassa verksamheten för att möta dagens behov och ge företag verktyg att hantera de utmaningar de står inför.

Vi har under många år utvecklat samarbetet med Minitab och vi ser hur fler och fler företag upptäcker hur många fördelar det finns med ett renodlat statistikanalysverktyg för att kunna göra sina dataanalyser och kunna ta beslut grundat på data. I Minitab är det både enkelt och lätt att anlaysera och redovisa resultaten på ett strukturerat och effektivt sätt. Fler och fler företag implementerar kvalitetsinitiativ av olika slag där ett verktyg som Minitab är nödvändigt för att kunna identifiera,  följa och redovisa resultatet.

Vi har lika länge samarbetat med Absofts Fortran kompilatorer för Windows, Mac och Linux.

Accusfot som Pegasus tog över för några år sedan behöll namnet Accusoft. De utökar ständigt sina produktportfölj och ligger i framkant vad gäller produkter för företag som utvecklar och bygger applikationer och behöver ett verktyg för dokumenthangering, innehåll och bildhantering.

Vi erbjuder även sedan många år Palisades produkter inom Riskanalys. Palisades Risk analysverktyg hjälper företag att bygga egna modeller för att hantera risk och fatta beslut baserat på riskanalys. med risk. Palisades @Risk är en ad-in till Excel som hjälper företag att göra sin riskanalys med resultat direkt i Excel. Genom riskanalysen kan företag upptäcka nya möjligheter och utfall oc kan iddentifilera potentiella hot och därmed ta beslut med.