Decision Tools Suite


Decision Tools Suite

Palisades Decision Tools Suite är en komplett samling av risk- och analysverktyg.

Vill du veta vilka möjligheter du har att tjäna pengar på nästa investering? Vilka alla beslutsalternativ kommer med störst sannolikhet att ge bäst avkastning? Hur mycket ska investeras i de olika projekten för att få maxi mal avkastning på projektportföljen?

Alla vill ha svar på den sortens frågor. Antingen kan man gå på magkänsla för att fatta de stora besluten eller så kan man utrustad med Decision Tools Suite svara på dessa frågor och få svaren rakt in i ditt Excelblad.

Decision Tools Suite är ett integreret set av program för riskanalys och beslutsfattning och består av;

@Risk som bygger på Monte Carlo simulering
PrecisionTree för beslutsträd
TopRank för "vad händer om" -analys
Stat Tool för statistisk analys och prognos
NeuralTools som innebär neurala nätverk
Evolver och RISKOptimizer för optimering

Alla program fungerar bättre tillsammans än tidigare och alla integreras med Microsoft Excel för att det ska vara lätt att använda med stor flexibilitet.