Companion by Minitab®

Companion by Minitab® (CbM) hjälper dig att hålla koll på alla dina kontinuerliga förbättringsprojekt säkert, centralt och globalt.

Workflow

Kommunicera prioriteringar och allokera resurser effektivt - från projektuppfattning, genom genomförande, till stängning - med formella godkännandeprocesser och anmälningar.

Best-in-Class Tools

Ge ditt team tillgång till över 100 av industrins beprövade processförbättringsverktyg.

Project Roadmaps

Companions projekt RoadmapsTM gör det enkelt att genomföra, dela och replikera projekt i hela organisationen.

Instant Insights

Projektdata rullar upp till Dashboard automatiskt, så att du kan spåra KPIs var som helst i realtid.


The complete process improvement toolkit.

Med Companion finns alla dina verktyg i en lättanvänd applikation, spendera mindre tid på att hantera projekt och mer tid att flytta dem framåt ..

Värdeflödesanalys

Visualisera flödet av material och information genom din organisation. Effektivisera processer för mervärde som uppfyller kundernas förväntningar.

Watch video

Monte Carlo Simulering

Använd Monte Carlo-simulering för att hjälpa dig att karakterisera, förstå och optimera en produkt eller process.

FMEA

Identify the potential causes for a product or process failure, anticipate the resulting effects, and prioritize the actions needed to mitigate them.

Quality Function Deployment

Use the fully-integrated Pairwise Comparison Matrix, Houses of Quality, and Design Scorecards to ensure effortless requirements flow-down.

Brainstorming Tools

Använd fishbone diagram och idé kartor för att identifiera alla relevanta delar av din process och fördjupa omfattningen av komplexa projekt.

Process Mapping

Konstruera flödesdiagram på avancerad nivå eller detaljerade flödesdiagram som hjälper dig att förstå och kommunicera alla aktiviteter i en process.

Se framstegen på slutraden

Companion dashboard levererar anpassningsbar, realtidsrapportering på hela ditt förbättringsprogram, du behöver inte lägga tid på att aggregera projektdata. 

  • Automatisk realtidsrapportering 
  • Ha koll på KPI:erna 

  • Identifiera och replikera framgångsrika projekt

Companions verktyg för flödeshantering hjälper er också att optimera resursallokering och överbrygga kommunikationsglapp så att du effektivt kan identifiera och driva igenom era viktigaste projekt.

Snabb och säker implementering

Få hela din organisation igång med våra standardinstallation, sedan kan ni göra de anpassningar som passar er. Companion skyddar din data och kommunikation med ett 2048-bitars VeriSign SSL-certifikat och automatiska dagliga, veckovisa och månatliga säkerhetskopior. 

FAQ